Wsparcie firm w pozyskiwaniu środków z UE

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą pozyskać z Unii Europejskiej  środki finansowe na usługi rozwojowe. Mogą to być zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwa. Oferta obejmuje m.in. przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie usług szkoleniowych, przygotowanie niezbędnej do podpisania umowy dokumentacji, pomoc w doborze odpowiednich szkoleń, zgłoszenie oraz rozliczenie finansowe i merytoryczne po zamkniętej usłudze szkoleniowej.

Refundacja do 70 000,00 zł

7 dni

0 kosztów

100% gwarancji