Tematyka naszych szkoleń

Dopasuj coś dla siebie lub swojej firmy.

To szkolenie, dzięki któremu Uczestnik nabędzie m.in. umiejętności pozyskiwania oraz obsługi klienta, nauczy się zadawania pytań, które skutkować będą skuteczną sprzedażą usług lub produktów. Dowie się również jak zwiększać sprzedaż produktów stosując odpowiednie lejki sprzedażowe.

Chcesz poznać więcej szczegółów, zapytać o terminy lub harmonogram szkolenia? Napisz do nas: the@chainers.net

To szkolenie, dzięki któremu Uczestnik nabędzie wiedzę m.in. na temat budowania profesjonalnego wizerunku w pracy sprzedawcy, uzyska wiedzę i umiejętności, które przełożą się na lepsze wyniki w sprzedaży.

Chcesz poznać więcej szczegółów, zapytać o terminy lub harmonogram szkolenia? Napisz do nas: the@chainers.net

To szkolenie, dzięki któremu Uczestnik nabędzie wiedzę na temat umiejętności sprzedażowych. Dowie się m.in. jak prowadzić spotkanie biznesowe, żeby efektem była sprzedaż usługi lub produktu.

Chcesz poznać więcej szczegółów, zapytać o terminy lub harmonogram szkolenia? Napisz do nas: the@chainers.net

To szkolenie, dzięki któremu Uczestnik pozna m.in. podstawowe style kierowania zespołem, style komunikacji, typy osobowości, swoje mocne i słabe strony w zarządzaniu. Będzie potrafił również dobrać styl kierowania do różnych faz rozwoju zespołu, określić swój styl komunikacji, pracować nad rozwiązaniem konfliktów w zespole.

Chcesz poznać więcej szczegółów, zapytać o terminy lub harmonogram szkolenia? Napisz do nas: the@chainers.net

To szkolenie, dzięki któremu Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat technologii blockchain*, dowie się w jaki sposób może ją zaimplementować do swojej firmy, otrzyma również wiedzę na temat barier i zagrożeń, jak również możliwości jakie stwarza blockchain. Uczestnik otrzyma wiedzę w jaki sposób zwiększyć przychody w swojej firmie, jak również jak technologia blockchain pozwoli na oszczędności w jego przedsiębiorstwie.

Chcesz poznać więcej szczegółów, zapytać o terminy lub harmonogram szkolenia? Napisz do nas: the@chainers.net

To szkolenie, dzięki któremu Uczestnik nabędzie wiedzę na temat technologii blockchain. Dowie się w jaki sposób może ją wdrożyć do swojej działalności. Otrzyma wiedzę na temat działania urządzeń do weryfikacji przesyłu danych, które są integralną częścią tej technologii.

Chcesz poznać więcej szczegółów, zapytać o terminy lub harmonogram szkolenia? Napisz do nas: the@chainers.net

To szkolenie, dzięki któremu Uczestnik nabędzie wiedzę, która skutkować będzie oszczędnościami w firmie przez wdrożenie koparek kryptograficznych. Uczestnik pozna zastosowania urządzeń służących do przesyłu i weryfikacji danych* opartych o technologię blockchain.
*urządzenie służące do przesyłu i weryfikacji danych (koparka kryptograficzna)- komputer lub karta graficzna wykorzystywana do wydobywania („kopania”) kryptowaluty- waluty cyfrowej.
Chcesz poznać więcej szczegółów, zapytać o terminy lub harmonogram szkolenia? Napisz do nas: the@chainers.net

To szkolenie, dzięki któremu Uczestnik pozna konfigurację oraz dowie się o optymalizacji urządzeń służących do przesyłu i weryfikacji danych (koparek)* opartych o technologię blockchain.

  • *urządzenie służące do przesyłu i weryfikacji danych (koparka kryptograficzna) – komputer lub karta graficzna wykorzystywana do wydobywania („kopania”) kryptowaluty- waluty cyfrowej.

Chcesz poznać więcej szczegółów, zapytać o terminy lub harmonogram szkolenia? Napisz do nas: the@chainers.net